| beginpagina | geschiedenis en actualiteit | officële en niet officiële bomen | bijzondere bomen en boomgroepen | kunstige bomen | verdwenen bomen | bomenstad | lijsten met bomen | genootschap | colofon


De beginjaren
Miljoenen bomen

Almere was tot aan 1984 'rijksdirect' gebied. De ontwikkeling van de stad was voorbereid en werd uitgevoerd door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, een onderdeel van Rijkwasterstaat.

De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders heeft, in alle jaren dat ze hier actief was, een onnoemelijk aantal bomen geplant. Ze maakte gebruik van boomplantmachines en dat is nog steeds te zien aan lange rechte rijen waarin de bomen in de bossen zijn aangeplant.
“Het was aanpezen bij de aanplant en later ook bij het onderhoud”, herinnert Herman Navis zich. Hij was toen verantwoordelijk voor de uitvoering in het veld. “Of de klei rijp genoeg was en of het bosontwerp voldoende uitgewerkt, het maakte niet uit. Soms werden complete bossen jaren naar voor gehaald in de planning. We noemden dat dan een ‘beleidsbos’.

Ondanks de massale aanpak was er ook aandacht voor het kleinschalige, hoewel dat niet altijd uit de koker van de rijksdienst kwam. Een van de groenmannen was toen Adriaan van der Zwan. Zijn kantoor was een gebouwtje in het Beginbos. Hij liet pal voor het onderkomen een mooie vijver uitgraven en plantte er een watercypres, de Metasequioa glyptostroboides. Het was eigen initiatief en dat was tegen het zere been van zijn superieuren. Van der Zwan moest zich op het hoofdkantoor in Lelystad melden om een flinke uitbrander in ontvangst te nemen! De vijver en de boom zijn er nog steeds .

Bij al die voortvarendheid nam de directie van de rijksdienst zelf graag de spade ter hand als het om eerste bomen ging.
In april 1974 zijn ze aanwezig bij de aanplant van de eerste 12 hectare stadsplantsoen in Almere Haven.
Op 12 mei 1977 planten de heren R.H.A. van Duin en W.F. Hooning de eerste boom op bedrijventerrein De Vaart. Van Duin was directeur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en Hooning was hoofd-ingenieur-directeur van de Directie Zuiderzeewerken. Het was de eerste boom van wat een groen bedrijvenpark zou worden met bosstroken, bomenrijen en watergangen. De locatie van deze eerste boom is onbekend.

Op 14 april 1978 geeft de voltallige directie de aanzet tot de inplant van het Pampushout. Men was er op tijd bij: hoe eerder het Pampushout werd aangeplant hoe groener de uitloop zou worden voor de toekomstige stadsdelen Poort (waarvoor toen overigens nog geen plannen bestonden) en Pampus.

Op 7 november 1978 werd in Almere Stad de eerste boom geplant van wat het ‘stadspark’ heette. Later kreeg het park de naam van de overleden en voormalige premier Dr. J.M. Den Uyl. De directie werd bijgestaan door de heer D. Tuynman, minister van Verkeer en Waterstaat.
De geplante bomen waren platanen, die het niet hielden in de nog onbebouwde omgeving. Ze zijn vervangen door populieren die beter bestand waren tegen de polderwind en die nu het grasveld naast de sporthal omzomen.

De rijksdienst zwaaide tot het jaar 1984 de scepter in Almere maar moest die overdragen aan de gemeente Almere die op 1 januari van dat jaar werd ingesteld. De inmiddels verdwenen gemeenteboom, in het centrum van Almere Stad, herinnerde aan de bijzondere bestuurlijke omstandigheden die tot 1994 in het ‘rijksdirecte’ Almere heersten.2005 12 30

Deze webpagina's zijn gemaakt door de leden van het Genootschap het Levende Huis uit Almere. De pagina's geven informatie over de bijzondere bomen en de geschiedenis van deze jongste stad van Nederland.