| beginpagina | geschiedenis en actualiteit | officële en niet officiële bomen | bijzondere bomen en boomgroepen | kunstige bomen | verdwenen bomen | bomenstad | lijsten met bomen | genootschap | colofon

Oudste aanplant
De Blocq van Kuffeler
52.24.59.90
5.13.11.76 N Grasveld tu E
1969 en 1970
Diverse boomsoorten


Hendrik Jan Brem betrok samen met zijn vrouw in januari 1971 één van de vijftien woningen op de Blocq van Kuffeler. Hij was toen net in dienst van Zuiderzeewerken, een onderdeel van Rijkswaterstaat. Brem werkte als sluiswachter en hij verzorgde in die tijd het groen rondom de sluis. De bomen op het grasveldje stonden er al toen hij met zijn werk begon.

Het waren de eerste door mensen geplante bomen in Zuidelijk Flevoland. Brem: “Vanaf de Blocq van Kuffeler konden we bij helder weer kijken tot aan Nijkerk en Amersfoort. Dat mooie uitzicht veranderde natuurlijk door de snel groeiende bomen.”
Na het droogvallen van de bodem waren er in het huidige Lepelaarplasengebied en het Wilgenbos al snel de wilgen te zien die er voor een deel nog staan.

De bomen op de Blocq van Kuffeler zijn niet te herkennen als oudste geplante bomen van Almere, als je het aan hun dikte zou moeten beoordelen. Dat komt omdat ze in een zandlichaam geplant zijn en ze op schrale grond nauwelijks groeien. Ze hebben daardoor wel een mooie compacte vorm gekregen.
Op het grasveld staan verschillende bomen uit de jaren 1969 en 1970. Ook de heg rondom het grasveld, de rozenbottels en het afsluitende bosje zijn uit deze jaren. Op het grasveld staat ook een 'officiële' peer (met gedenkbordje) die aan het eind van de twintigste eeuw is aangeplant.
De heg rondom de Trekvogel is midden jaren zestig aangeplant. Het is daarmee de oudste heg van Almere.
De essen tegenover de Trekvogel en de iep en de populieren langs de sluis zijn geplant aan het einde van de jaren zeventig.

Sinds het begin van de jaren zestig werd gewerkt aan de aanleg van de verschillende dijkvakken van de huidige Oostvaarders- en IJmeerdijk. Het werk bereikte zijn voltooiing toen gemaal De Blocq van Kuffeler officieel in gebruik werd genomen door Koningin Juliana op 18 oktober 1967.

2006 11 07

Deze webpagina's zijn gemaakt door de leden van het Genootschap het Levende Huis uit Almere. De pagina's geven informatie over de bijzondere bomen en de geschiedenis van deze jongste stad van Nederland.