| beginpagina | geschiedenis en actualiteit | officële en niet officiële bomen | bijzondere bomen en boomgroepen | kunstige bomen | verdwenen bomen | bomenstad | lijsten met bomen | genootschap | colofon

Iepen op de stortplaats
Kromslootpark
Farflerpad/Blanchardpad
55.20.32.66 N 55.20.32.66 E
-
Iep
Ulmus ?Dodoens?

De iep is een boom die in stad en landschap een grote rol speelt. Ze groeien snel en kunnen goed tegen zeewind zodat ze in de kustprovincies vaak als windkering worden gebruikt. U treft ze overal, rond boerderijen.
Helaas is er de iepziekte, die zich rond 1920 voor het eerst manifesteerde. In Engeland en Amerika noemt men het de ‘Dutch Elm Desease’. Niet omdat de ziekte uit Nederland komt maar omdat de Hollanders de ziekte eerst hebben beschreven.
Intussen zijn cultivars van iepen geweekt die bestand of goed bestand zijn tegen de Iepenziekte. Dat geldt ook voor de Ulmus Doedens. Qua uiterlijk vervangt deze iep de Ulmus x hollandica ‘Vegeta’ (ook wel Huntingdoniep , een voor de iepenziekte vatbare iep die dateert uit 1750. De Ulmus Dodoens is ontwikkelt tussen 1954 en 1973. Hij heeft nog geen Nederlandse naam, behalve dan de geslachtsnaam en de cultivarnaam.

De bomen op de stortplaats zijn aangeplant in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

22 12 2005

Deze webpagina's zijn gemaakt door de leden van het Genootschap het Levende Huis uit Almere. De pagina's geven informatie over de bijzondere bomen en de geschiedenis van deze jongste stad van Nederland.