| beginpagina | geschiedenis en actualiteit | officële en niet officiële bomen | bijzondere bomen en boomgroepen | kunstige bomen | verdwenen bomen | bomenstad | lijsten met bomen | genootschap | colofon

Gemeenteboom
Stad
Rotonde de Krakeling
1990, 21 december
Moerascypres
Taxodium distichum

De boom was bij het planten 20 jaar oud.

Deze boom is geplant door A.C. van der Vliet, tot 1991 secretaris van de gemeente Almere.
Van der Vliet is vanaf het begin verbonden geweest aan het aan het openbaar bestuur in Almere, ook toen de gemeente Almere nog niet bestond.

Bij de inpolderingen in het Zuiderzeegebied deed zich de bijzonderheid voor dat mensen kwamen te wonen in een gebied dat noch gemeentelijk, noch provinciaal was ingedeeld. Zo konden pas geboren kinderen niet worden ingeschreven bij de burgerlijke stand. Om dat probleem op te lossen werden voor de drooggelegde polders publiekrechtelijke lichamen met gemeentelijke taken in het leven geroepen. Zo ontstond in 1955 het ‘Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders’, afgekort ZIJP.

De ZIJP organiseerde de eerste verkiezingen. Zo’n honderd bewoners kozen in 1977 een adviescommissie (gemeenteraad) en daaruit werd een dagelijks adviescollege benoemd (college van burgemeester en wethouders). Van der Vliet was toen de adjunct-secretaris van het openbaar lichaam. In 1984 werd hij secretaris van de in dat jaar ingestelde gemeente Almere.

De ZIJP is na de instelling van de gemeente blijven bestaan. De kans bestond dat de Markerwaard aangelegd zou worden. In de loop van de tijd ging men bij het rijk anders denken over de Markerwaard en bij wet vond dan ook de opheffing plaats in 1995. De laatste landdrost van het openbaar lichaam, Hofstee Holtrop en secretaris Van der Vliet, hij behield deze functie tot aan het einde, hebben zich tot op het allerlaatste moment tegen de opheffing verzet.

De Moerascypres is in het jaar 2005 verwijderd.


30 09 2005

Deze webpagina's zijn gemaakt door de leden van het Genootschap het Levende Huis uit Almere. De pagina's geven informatie over de bijzondere bomen en de geschiedenis van deze jongste stad van Nederland.