| beginpagina | geschiedenis en actualiteit | officële en niet officiële bomen | bijzondere bomen en boomgroepen | kunstige bomen | verdwenen bomen | bomenstad | lijsten met bomen | genootschap | colofon

Koningslinden Almere Poort
Almere Poort
Cascadepark
2008, 19 maart
Koningslinde


De relatie tussen bomen en de stad Almere is bijzonder. Want na het droogvallen van Zuidelijk Flevoland waren er natuurlijk geen bestaande bossen of oude bomen.

Om op het nieuwe land toch snel de sfeer van mooie bossen op te roepen plantte men de bomen dicht op elkaar. Het lege landschap van de polder werd zo aantrekkelijker en er ontstond beschutting tegen de wind.
Want zonder bomen, bossen en parken is een stad natuurlijk niet leefbaar.

De bomen zijn intussen flink gegroeid en nu zie je dat in de Almeerse bossen wordt ‘gedund’: er worden bomen gekapt. De overblijvende bomen krijgen zo de ruimte om uit te groeien naar hun volwassen vorm. De bossen worden daardoor veel natuurlijker en aantrekkelijker voor mensen èn voor planten en dieren.

Om in de woonwijken van Almere een natuurlijke sfeer te krijgen plantte men soms oudere bomen. Zo werden in 1985 langs de Oeverpromenade in Almere Stad koningslinden aangeplant die toen circa 12 jaar waren. Het zijn deze linden die verhuisd zijn naar het Cascadepark in Almere Poort.

Zo krijgt dit nieuwe park eerder de natuurlijke sfeer die men van een park verwacht. Want bomen die zijn uitgegroeid naar hun volwassen vorm (met een mooie dikke stam en een volle kroon) zijn voor de parkbezoeker een lust om naar te kijken. En ze hebben nog iets bijzonders: ze geven de bezoeker rust!

Bomen zijn rustgevend omdat ze zich niks aantrekken van de tijd. Ze leiden geen jachtig bestaan en ze worden veel ouder dan mensen. Als de eerste huizen rondom het Cascadepark aan vernieuwing toe zijn, dan staan deze koningslinden er nog.

Een linde kan zelfs erg oud worden. In het Brabantse Sambeek staat een linde die waarschijnlijk meer dan vijfhonderd jaar oud is. Die hoge leeftijd is één van de reden dat vaak linden worden aangeplant bij bijzondere gebeurtenissen.

Vanwege die bijzondere rol werden ook in Nederland veel linden centraal in dorpen en steden aangeplant. Soms kregen de linden een speciale functie. Zo werd onder ‘gerechtslinden’ recht gesproken. ‘Etagelinden’ werden gebruikt door stadsbestuurders om er te vergaderen of men gebruikte de boom om er in te feesten. Nog steeds staan er linden in Nederland die ook daadwerkelijk ooit zo zijn gebruikt. Van alle bomen is er geen boom als de linde die in de geschiedenis zo is verweven met het leven van mensen. Er is dan ook geen boom die beter geplant kan worden om het begin te symboliseren van het nieuwe stadsdeel Almere Poort en het eerste park van Almere Poort, het Cascadepark.

2008 03 18

Deze webpagina's zijn gemaakt door de leden van het Genootschap het Levende Huis uit Almere. De pagina's geven informatie over de bijzondere bomen en de geschiedenis van deze jongste stad van Nederland.